måndag 14 juni 2010

Schalit fyra år i Gaza

Den israeliska regeringen har tillsatt en kommitte för att utreda bordningen av av skeppen i Gazakonvojen. Premiärminister Netanyahu är övertygad om att utrednigen kommer att visa att Israel handlat i enlighet med gällande regler.
I kommitten finns också en en medlem från Nord-Irland och en från Canada.
Netanyahu: Gaza flotilla probe will show the world Israel acted lawfully

Den israeliska soldaten Gilad Schalit har nu i fyra år varit kidnappad utan kontakt med yttervärlden.
'Four years of Schalit in Gaza'

Inga kommentarer: